Lasko Church, Zupnijska cerkev sv. Martina, Slovenia