Things to do in Sofia - Bulgaria - Day Trip to Rila Monastery (UNESCO Site)